workshop 2 : Nature of Science

กรกฎาคม 9, 2010

18 – 19 มิถุนายน 2553 ครู สควค. ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิทยากรคือ Professor May Cheng May Hung ได้รับความรู้เกี่ยวกับ research and classroom practice in Nature of Science ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนของครู รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท ที่ต้องคำนึงถึง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science)

Advertisements

Workshop 1 : qualitative research

กรกฎาคม 6, 2010
11-13 มิถุนายน 2553 ครู สควค. ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับสากล ในหัวข้อ qualitative research in science education โดย Associate Pro. Gregory Peter Thomas จากประเทศแคนาดา งานนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเต็มๆ ซึ่งแนวโน้มการวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษาของ ม.ขอนแก่น กำลังเน้นในเชิงคุณภาพ และจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ สควค.วิทยาศาสตร์ศึกษา ปี 2553 ด้วย

การจัดงาน KKU SES2010

มิถุนายน 8, 2010

ภาพที่ระลึกการจัดงาน KKUSES 2010 ของ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อ 28-30 พฤษภาคม 2553 โดยมี Keynote speaker 4 ท่าน มาให้ความรู้ ดังนี้  Prof. Dr. Vantipa  Roadrangka, Associate Prof. Dr. Bruce Waldrip, Prof. Dr. Lilia  Halim และ Dr. Wayuhdi รวมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.เอก, รุ่นพี่ที่สอบจบวิทยานิพนธ์แล้ว และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

การประชุมเตรียมจัดงาน KKU SES2010

เมษายน 1, 2010

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 ตัวแทนนักศึกษาระดับ ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประชุมร่วมกับ ดร.โชคชัย  ยืนยง เพื่อวางแผนกำหนดจัดงาน Science Education Symposium (SES) 2010 ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2553 และการจัด Workshop1 ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2553 และ Workshop2 ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2553 ติดตามรายละเอียดได้แล้ววันนี้ (บล็อกด้านข้างเว็บ)